ChemicalFrog

Podmínky a pravidla ChemicalFrog

Provedením objednávky u ChemicalFrog automaticky přijímáte podmínky zde uvedené. Před jakýmkoli nákupem byste si měli pečlivě přečíst tyto informace. Podmínky, se kterými souhlasíte, jsou následující:

Věkové omezení

Musíte potvrdit, že jste osobou popsanou v části Jméno a dodací adresa a že je vám 18 let nebo více. Zavazujete se, že nebudete tyto produkty dále prodávat ani dodávat nikomu, o kom si myslíte, že může být mladší 18 let.

Poskytnutí nepravdivých informací v tomto ohledu může představovat přestupek a závažně ovlivnit vaše práva podle těchto podmínek. Kromě toho si vyhrazujeme právo zrušit všechny objednávky, o kterých se domníváme, že porušují tyto podmínky.

Zboží a produkty

Nákupem zboží, produktu nebo služby od ChemicalFrog souhlasíte s tím, že tyto nákupy budou použity pouze pro účely výzkumu. Patří mezi ně použití, jako je testování primárních činidel, GC/MS reference, in vitro receptorové vazebné testy a podobné nebo příbuzné účely. Kromě toho souhlasíte s tím, že budete tento výzkum provádět pouze ve správně vybavených zařízeních, která mají správné bezpečnostní postupy a vybavení.

Souhlasíte s tím, že provedete úplné posouzení rizik jakéhokoli produktu, který vám společnost ChemicalFrog prodá, a že podobným způsobem zhodnotíte zamýšlené použití. Souhlasíte s tím, že nepodniknete nebo nedovolíte podniknout žádné kroky, které by mohly zvýšit riziko škody nebo újmy jakékoli osobě, osobám nebo majetku.

Vyloučení odpovědnosti

Vstupem na web ChemicalFrog nebo nákupem zboží či služeb od ChemicalFrog souhlasíte s následujícími podmínkami:

 1. Tyto stránky mohou být přístupné pouze osobám starším 18 let.
 2. ChemicalFrog nebyl vytvořen za účelem, ani žádným způsobem nepodporuje používání nelegálních chemikálií nebo používání chemikálií nelegálním způsobem.
 3. ChemicalFrog není žádným způsobem odpovědný za jednání osob, které si mohly zakoupit chemikálie z této webové stránky nebo které mohou vlastnit chemikálie pocházející z této webové stránky.
 4. Veškeré informace poskytované touto webovou stránkou jsou zahrnuty pro účely vzdělávacího, vědeckého nebo historického bádání a jsou poskytovány na čistě neformální úrovni.
 5. Tato stránka neschvaluje podněcování ani nepropaguje používání nezákonných látek nebo nezákonné používání kontrolovaných nebo jiných látek.
 6. ChemicalFrog trvá na tom, že je vaší odpovědností zajistit, aby všechny produkty, které si objednáte, byly legální, povolené a autorizované pro dovoz a použití v zemi vašeho bydliště nebo příjmu. Veškeré informace o zákonnosti nebo zásadách uvedené na tomto webu je třeba považovat za neformální a nelze na ně právně spoléhat. V žádném případě nepředstavuje radu.
 7. Všichni zákazníci společnosti ChemicalFrog se zavazují prozkoumat, znát a porozumět zákonům a zásadám své země, státu a místa bydliště a obdržení objednávky před tím, než učiní jakýkoli druh nákupu od společnosti ChemicalFrog.
 8. ChemicalFrog nenese žádnou odpovědnost za zákazníky, kteří vědomě či nevědomě poruší zákony své jurisdikce.
 9. Všechny produkty a služby jsou poskytovány výhradně pro účely výzkumu, jako je testování primárních činidel, GC/MS reference, in vitro testy vazby na receptory a podobné nebo příbuzné účely.
 10. Přístupem na tuto stránku, nákupem od ChemicalFrog nebo jakýmkoli jiným způsobem interakce se společností souhlasíte s tím, že společnost ChemicalFrog zcela odškodníte před stíháním. Kromě toho přijímáte plnou právní odpovědnost jako dovozce tohoto zboží nebo produktů.
 11. Souhlasíte s tím, že provedete úplné posouzení rizik jakéhokoli produktu, který vám prodává společnost ChemicalFrog, a že podobným způsobem zhodnotíte zamýšlené použití.
 12. Souhlasíte s tím, že nepodniknete nebo nedovolíte podniknout žádné kroky, které by mohly zvýšit riziko škody nebo újmy jakékoli osobě, osobám nebo majetku.
 13. Souhlasíte s tím, že budete tento výzkum provádět pouze ve správně vybavených zařízeních, která mají zavedeny správné a dostatečné bezpečnostní postupy a vybavení.
 14. Souhlasíte a prohlašujete, že jste buď student chemie, nebo princip či zástupce výzkumné nebo chemické instituce či zařízení. Chápete, že nedodáváme jednotlivcům ani organizacím, které neodpovídají těmto popisům.
 15. Zobrazit vše uvedené informace včetně cen je podléhají změnám at kdykoliv, v náš diskrétnost a bez povšimnutí.

ChemicalFrog si vyhrazuje právo kdykoli změnit kteroukoli nebo všechny tyto Podmínky a ustanovení, aniž by o tom byla informována vás nebo jakýkoli jiný zákazník nebo subjekt. Odesláním objednávkového formuláře ChemicalFrog přijímáte všechny tyto Podmínky a přijímáte plnou odpovědnost za jakékoli porušení nebo porušení těchto podmínek vámi, vaší organizací, vašimi zaměstnanci nebo vašimi vlastními zákazníky.

Translate
chyba: Obsah je chráněn !!

Získejte slevy, novinky, nabídky a další!