Chemical Frog

Όροι & Προϋποθέσεις ChemicalFrog

Κάνοντας μια παραγγελία με το ChemicalFrog αποδέχεστε αυτόματα τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιγράφονται εδώ. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες πριν κάνετε οποιαδήποτε αγορά. Οι Όροι και Προϋποθέσεις με τους οποίους συμφωνείτε είναι οι εξής:

Περιορισμοί της ηλικίας

Πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε το άτομο που περιγράφεται στο όνομα και τη διεύθυνση αποστολής και ότι είστε 18 ετών και άνω. Αναλαμβάνετε να μην επαναπουλήσετε ή να προμηθεύσετε αυτά τα προϊόντα σε οποιονδήποτε πιστεύετε ότι μπορεί να είναι κάτω των 18 ετών.

Η παροχή ψευδών πληροφοριών σχετικά με αυτό μπορεί να συνιστά παράβαση και επηρεάζει σοβαρά τα δικαιώματά σας βάσει αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε όλες τις παραγγελίες που πιστεύουμε ότι παραβιάζουν αυτούς τους όρους.

Αγαθά και Προϊόντα

Κάνοντας μια αγορά ενός αγαθού, προϊόντος ή υπηρεσίας από την ChemicalFrog, συμφωνείτε ότι αυτές οι αγορές θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Αυτές περιλαμβάνουν χρήσεις όπως δοκιμή πρωτογενούς αντιδραστηρίου, αναφορά GC/MS, in vitro δοκιμές δέσμευσης υποδοχέα και παρόμοιους ή σχετικούς σκοπούς. Επιπλέον, συμφωνείτε να διεξάγετε αυτήν την έρευνα μόνο σε κατάλληλα εξοπλισμένες εγκαταστάσεις που διαθέτουν κατάλληλες διαδικασίες ασφαλείας και εξοπλισμό.

Συμφωνείτε να αναλάβετε μια πλήρη αξιολόγηση κινδύνου για οποιοδήποτε προϊόν που σας πωλείται από την ChemicalFrog και να αξιολογήσετε τη χρήση για την οποία προορίζετε με παρόμοιο τρόπο. Συμφωνείτε να μην προβείτε ή να επιτρέψετε να γίνουν ενέργειες που θα μπορούσαν να έχουν αυξημένο κίνδυνο ζημιάς ή βλάβης σε οποιοδήποτε άτομο, πρόσωπα ή περιουσία.

Απαξιωτής

Με την πρόσβαση στον ιστότοπο της ChemicalFrog ή με την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών από την ChemicalFrog, συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους:

 1. Σε αυτόν τον ιστότοπο μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω.
 2. Το ChemicalFrog δεν δημιουργήθηκε με σκοπό, ή υποστηρίζει με οποιονδήποτε τρόπο, τη χρήση παράνομων χημικών ή τη χρήση χημικών με παράνομους τρόπους.
 3. Η ChemicalFrog δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για τις ενέργειες ατόμων που μπορεί να έχουν αγοράσει χημικά από αυτόν τον ιστότοπο ή που μπορεί να έχουν στην κατοχή τους χημικές ουσίες που προέρχονται από αυτόν τον ιστότοπο.
 4. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από αυτόν τον ιστότοπο περιλαμβάνεται για σκοπούς εκπαιδευτικής, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας και παρέχεται σε καθαρά ανεπίσημο επίπεδο.
 5. Αυτός ο ιστότοπος δεν εγκρίνει την υποκίνηση ή την προώθηση της χρήσης παράνομων ουσιών ή την παράνομη χρήση ελεγχόμενων ή άλλων ουσιών.
 6. Η ChemicalFrog επιμένει ότι είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι όλα τα προϊόντα που παραγγείλετε είναι νόμιμα, επιτρέπονται και εξουσιοδοτούνται για εισαγωγή και χρήση στη χώρα διαμονής ή παραλαβής σας. Οποιεσδήποτε πληροφορίες νομιμότητας ή πολιτικής που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο πρέπει να θεωρούνται ανεπίσημες και δεν πρέπει να βασίζονται νομικά. Δεν αποτελεί συμβουλή σε καμία περίπτωση.
 7. Όλοι οι πελάτες της ChemicalFrog αναλαμβάνουν να ερευνήσουν, να γνωρίζουν και να κατανοούν τους νόμους και τις πολιτικές της χώρας, της πολιτείας και της τοποθεσίας κατοικίας τους και την απόδειξη παραγγελίας πριν προβούν σε οποιαδήποτε αγορά από την ChemicalFrog.
 8. Η ChemicalFrog δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για πελάτες που παραβιάζουν τους νόμους της δικαιοδοσίας τους, εν γνώσει τους ή εν αγνοία τους.
 9. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες διατίθενται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, όπως η δοκιμή πρωτογενούς αντιδραστηρίου, η αναφορά GC/MS, οι in vitro προσδιορισμοί δέσμευσης υποδοχέα και παρόμοιοι ή συναφείς σκοπούς.
 10. Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, την πραγματοποίηση μιας αγοράς από την ChemicalFrog ή την αλληλεπίδραση με την εταιρεία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, συμφωνείτε να αποζημιώσετε πλήρως την ChemicalFrog έναντι της δίωξης. Επιπλέον, αποδέχεστε την πλήρη νομική ευθύνη ως εισαγωγέας αυτών των αγαθών ή προϊόντων.
 11. Συμφωνείτε να αναλάβετε μια πλήρη αξιολόγηση κινδύνου για οποιοδήποτε προϊόν που σας πωλείται από την ChemicalFrog και να αξιολογήσετε τη χρήση για την οποία προορίζετε με παρόμοιο τρόπο.
 12. Συμφωνείτε να μην προβείτε ή να επιτρέψετε να γίνουν ενέργειες που θα μπορούσαν να έχουν αυξημένο κίνδυνο ζημιάς ή βλάβης σε οποιοδήποτε άτομο, πρόσωπα ή περιουσία.
 13. Συμφωνείτε να διεξάγετε αυτή την έρευνα μόνο σε κατάλληλα εξοπλισμένες εγκαταστάσεις που διαθέτουν κατάλληλες και επαρκείς διαδικασίες ασφαλείας και εξοπλισμό.
 14. Συμφωνείτε και δηλώνετε ότι είστε είτε φοιτητής χημείας είτε αρχηγός ή εκπρόσωπος ενός ερευνητικού ή χημικού ιδρύματος ή εγκατάστασης. Κατανοείτε ότι δεν παρέχουμε άτομα ή οργανισμούς που δεν ταιριάζουν με αυτές τις περιγραφές.
 15. Όλα αναγραφόμενες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων των τιμών είναι υποκεινται σε ΑΛΛΑΓΕΣ at κάθε χρόνοσε δικός μας διακριτικότητα, και χωρίς προειδοποίηση.

Η ChemicalFrog διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιονδήποτε ή όλους αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς ή οποιονδήποτε άλλο πελάτη ή οντότητα. Κάνοντας μια φόρμα παραγγελίας ChemicalFrog, αποδέχεστε όλους αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και αποδέχεστε την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση ή παραβίασή τους από εσάς, τον οργανισμό σας, τους υπαλλήλους σας ή τους δικούς σας πελάτες

Translate
λάθος: Περιεχόμενο προστατεύεται !!

Λάβετε εκπτώσεις, νέα, προσφορές και άλλα!