Chemiczna Żaba

Regulamin ChemicalFrog

Składając zamówienie w ChemicalFrog, automatycznie akceptujesz warunki przedstawione tutaj. Należy uważnie przeczytać te informacje przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów. Warunki, na które wyrażasz zgodę, są następujące:

Ograniczenia wiekowe

Musisz potwierdzić, że jesteś osobą opisaną w Nazwie i adresie wysyłkowym oraz że masz ukończone 18 lat. Zobowiązujesz się nie sprzedawać ani nie dostarczać tych produktów osobom, które Twoim zdaniem mogą mieć mniej niż 18 lat.

Podanie fałszywych informacji w tym zakresie może stanowić przestępstwo i poważnie wpływa na Twoje prawa wynikające z niniejszych Warunków. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do anulowania wszelkich zamówień, które naszym zdaniem naruszają niniejsze warunki.

Towary i produkty

Dokonując zakupu towaru, produktu lub usługi od ChemicalFrog, zgadzasz się, że te zakupy będą wykorzystywane wyłącznie do celów badawczych. Obejmują one zastosowania takie jak podstawowe testowanie odczynników, odniesienie GC/MS, testy wiązania receptora in vitro i podobne lub powiązane cele. Ponadto zgadzasz się na prowadzenie tych badań tylko w odpowiednio wyposażonych obiektach, które posiadają odpowiednie procedury bezpieczeństwa i odpowiednie wyposażenie.

Zgadzasz się na przeprowadzenie pełnej oceny ryzyka każdego produktu sprzedawanego Ci przez ChemicalFrog oraz na ocenę Twojego zamierzonego zastosowania w podobny sposób. Zgadzasz się nie podejmować ani nie pozwalać na podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą wiązać się ze zwiększonym ryzykiem uszkodzenia lub krzywdy jakiejkolwiek osoby, osób lub mienia.

Diskalimer

Uzyskując dostęp do strony internetowej ChemicalFrog lub kupując towary lub usługi od ChemicalFrog, zgadzasz się na następujące warunki:

 1. Ta strona może być dostępna tylko dla osób, które ukończyły 18 lat.
 2. ChemicalFrog nie został stworzony w celu ani nie wspiera w żaden sposób używania nielegalnych chemikaliów lub używania chemikaliów w nielegalny sposób.
 3. ChemicalFrog w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, które mogły zakupić chemikalia z tej witryny lub które mogą być w posiadaniu chemikaliów pochodzących z tej witryny.
 4. Wszelkie informacje udostępniane przez tę witrynę są zawarte w celach edukacyjnych, naukowych lub historycznych i są dostarczane na poziomie czysto nieformalnym.
 5. Ta strona nie popiera ani nie promuje używania nielegalnych substancji lub nielegalnego używania kontrolowanych lub innych substancji.
 6. ChemicalFrog podkreśla, że ​​Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszystkie zamówione produkty są legalne, dozwolone i autoryzowane do importu i użytkowania w Twoim kraju zamieszkania lub odbioru. Wszelkie informacje dotyczące legalności lub polityki podane na tej stronie należy traktować jako nieformalne i nie można na nich polegać zgodnie z prawem. W żaden sposób nie stanowi porady.
 7. Wszyscy klienci ChemicalFrog zobowiązują się do zbadania, poznania i zrozumienia przepisów i zasad obowiązujących w ich kraju, stanie i miejscowości zamieszkania oraz otrzymania zamówienia przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu od ChemicalFrog.
 8. ChemicalFrog nie ponosi żadnej odpowiedzialności za klientów, którzy świadomie lub nieświadomie naruszają przepisy ich jurysdykcji.
 9. Wszystkie produkty i usługi są udostępniane wyłącznie do celów badawczych, takich jak podstawowe testowanie odczynników, odniesienie GC/MS, testy wiązania receptora in vitro oraz podobne lub powiązane cele.
 10. Uzyskując dostęp do tej strony, dokonując zakupu w ChemicalFrog lub wchodząc w interakcję z firmą w jakikolwiek inny sposób, zgadzasz się na całkowite zwolnienie ChemicalFrog z odpowiedzialności karnej. Ponadto jako importer tych towarów lub produktów przyjmujesz pełną odpowiedzialność prawną.
 11. Zgadzasz się na przeprowadzenie pełnej oceny ryzyka każdego produktu sprzedawanego Ci przez ChemicalFrog oraz na ocenę Twojego zamierzonego zastosowania w podobny sposób.
 12. Zgadzasz się nie podejmować ani nie pozwalać na podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą wiązać się ze zwiększonym ryzykiem uszkodzenia lub krzywdy jakiejkolwiek osoby, osób lub mienia.
 13. Zgadzasz się prowadzić te badania tylko w odpowiednio wyposażonych obiektach, które posiadają odpowiednie i wystarczające procedury bezpieczeństwa i sprzęt.
 14. Zgadzasz się i oświadczasz, że jesteś studentem chemii lub dyrektorem lub przedstawicielem instytucji lub placówki badawczej lub chemicznej. Rozumiesz, że nie dostarczamy osobom ani organizacjom, które nie pasują do tych opisów.
 15. Wszystkie kategorie wymienione informacje, w tym ceny, są temat do zmiany at za każdym razem,podróży po  dyskrecja i bez uprzedzenia.

ChemicalFrog zastrzega sobie prawo do zmiany któregokolwiek lub wszystkich niniejszych Warunków w dowolnym momencie, bez powiadomienia Ciebie lub jakiegokolwiek innego klienta lub podmiotu. Składając zamówienie z ChemicalFrog, akceptujesz wszystkie niniejsze Warunki i akceptujesz pełną odpowiedzialność za wszelkie ich naruszenia lub naruszenia przez Ciebie, Twoją organizację, Twoich pracowników lub Twoich własnych klientów

Translate
błąd: Zawartość jest chroniona !!

Otrzymuj rabaty, wiadomości, oferty i nie tylko!