ChemicalFrog

UŽ ČOSKORO!!!!

MMF je chemikália na výskum opioidov, ktorá je analógom fentanylu a je veľmi podobná acetylfentanylu. Chemické a fyzikálne údaje MMF zatiaľ nie sú k dispozícii. Je k dispozícii iba na predaj online prostredníctvom ChemicalFrog.com

Dôležitá poznámka: Iba predávame výskumné chemikálie a ako také nie sú vhodné na ľudské experimentovanie alebo konzumáciu v žiadnom prípade.

Translate
chyba: Obsah je chránený !!