ChemicalFrog

Zmluvné podmienky ChemicalFrog

Uskutočnením objednávky s ChemicalFrog automaticky súhlasíte so Zmluvnými podmienkami uvedenými tu. Pred nákupom by ste si mali pozorne prečítať tieto informácie. Podmienky, s ktorými súhlasíte, sú nasledovné:

Vekové obmedzenie

Musíte potvrdiť, že ste osoba uvedená v Mene a dodacej adrese a že máte 18 rokov alebo viac. Zaväzujete sa, že nebudete ďalej predávať alebo dodávať tieto produkty nikomu, kto podľa vás môže mať menej ako 18 rokov.

Poskytnutie nepravdivých informácií v tomto ohľade môže predstavovať priestupok a závažne ovplyvniť vaše práva podľa týchto VOP. Okrem toho si vyhradzujeme právo zrušiť všetky objednávky, o ktorých sa domnievame, že porušujú tieto podmienky.

Tovar a Produkty

Nákupom tovaru, produktu alebo služby od ChemicalFrog súhlasíte s tým, že tieto nákupy budú použité iba na výskumné účely. Patria sem použitia, ako je primárne testovanie činidiel, GC/MS referencie, in vitro receptorové väzbové testy a podobné alebo podobné účely. Okrem toho súhlasíte s tým, že budete tento výskum vykonávať iba v riadne vybavených zariadeniach, ktoré majú zavedené správne bezpečnostné postupy a vybavenie.

Súhlasíte s tým, že vykonáte úplné posúdenie rizika akéhokoľvek produktu, ktorý vám predáva spoločnosť ChemicalFrog, a že podobným spôsobom posúdite zamýšľané použitie. Súhlasíte s tým, že nepodniknete alebo nedovolíte vykonať žiadne kroky, ktoré by mohli zvýšiť riziko poškodenia alebo poškodenia akejkoľvek osoby, osôb alebo majetku.

Diskalimer

Vstupom na webovú stránku ChemicalFrog alebo zakúpením tovaru alebo služieb od ChemicalFrog súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

 1. Na túto stránku môžu pristupovať iba osoby staršie ako 18 rokov.
 2. ChemicalFrog nebol vytvorený za účelom alebo žiadnym spôsobom podporuje používanie nelegálnych chemikálií alebo používanie chemikálií nelegálnym spôsobom.
 3. ChemicalFrog nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za konanie osôb, ktoré si mohli zakúpiť chemikálie z tejto webovej stránky, alebo ktoré môžu vlastniť chemikálie pochádzajúce z tejto webovej stránky.
 4. Všetky informácie poskytované touto webovou stránkou sú zahrnuté na účely vzdelávacieho, vedeckého alebo historického výskumu a sú poskytované na čisto neformálnej úrovni.
 5. Táto stránka neospravedlňuje podnecovanie alebo propagáciu používania nezákonných látok alebo nezákonného používania kontrolovaných alebo iných látok.
 6. ChemicalFrog trvá na tom, že je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby všetky produkty, ktoré si objednáte, boli legálne, povolené a autorizované na dovoz a používanie v krajine vášho bydliska alebo príjmu. Akékoľvek informácie o zákonnosti alebo politike uvedené na tejto stránke sa považujú za neformálne a nemožno sa na ne právne spoliehať. V žiadnom prípade to nepredstavuje radu.
 7. Všetci zákazníci spoločnosti ChemicalFrog sa zaväzujú preskúmať, poznať a pochopiť zákony a zásady svojej krajiny, štátu a lokality bydliska a prijatia objednávky pred uskutočnením akéhokoľvek nákupu od spoločnosti ChemicalFrog.
 8. ChemicalFrog nenesie žiadnu zodpovednosť za zákazníkov, ktorí vedome alebo nevedome porušujú zákony ich jurisdikcie.
 9. Všetky produkty a služby sú sprístupnené výhradne na účely výskumu, ako je primárne testovanie činidiel, GC/MS referencie, in vitro receptorové väzbové testy a podobné alebo súvisiace účely.
 10. Vstupom na túto stránku, nákupom od ChemicalFrog alebo akýmkoľvek iným spôsobom interakcie so spoločnosťou súhlasíte s tým, že spoločnosť ChemicalFrog úplne odškodníte za trestné stíhanie. Okrem toho preberáte plnú právnu zodpovednosť ako dovozca tohto tovaru alebo produktov.
 11. Súhlasíte s tým, že vykonáte úplné posúdenie rizika akéhokoľvek produktu, ktorý vám predáva spoločnosť ChemicalFrog, a že podobným spôsobom posúdite zamýšľané použitie.
 12. Súhlasíte s tým, že nepodniknete alebo nedovolíte vykonať žiadne kroky, ktoré by mohli zvýšiť riziko poškodenia alebo poškodenia akejkoľvek osoby, osôb alebo majetku.
 13. Súhlasíte s tým, že budete tento výskum vykonávať iba v riadne vybavených zariadeniach, ktoré majú zavedené správne a dostatočné bezpečnostné postupy a vybavenie.
 14. Súhlasíte a vyhlasujete, že ste buď študentom chémie, alebo predstaviteľom výskumnej alebo chemickej inštitúcie alebo zariadenia. Chápete, že neposkytujeme jednotlivcom ani organizáciám, ktoré nezodpovedajú týmto popisom.
 15. Všetko uvedené informácie vrátane cien je predmet zmeny at kedykoľvek  náš diskrétnosť a bez povšimnutia.

ChemicalFrog si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ktorúkoľvek alebo všetky tieto zmluvné podmienky bez upozornenia vás alebo akéhokoľvek iného zákazníka alebo subjektu. Vyplnením objednávkového formulára ChemicalFrog prijímate všetky tieto zmluvné podmienky a prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek porušenie alebo porušenie nimi vy, vaša organizácia, vaši zamestnanci alebo vaši zákazníci

Translate
chyba: Obsah je chránený !!

Získajte zľavy, novinky, ponuky a ďalšie!