ChemicalFrog Regler & Villkor

Genom att göra en beställning hos ChemicalFrog accepterar du automatiskt villkoren som beskrivs här. Du bör läsa denna information noggrant innan du gör några köp. De allmänna villkoren som du godkänner är följande:

Åldersbegränsningar

Du måste bekräfta att du är den person som beskrivs i Namn och leveransadress, och att du är 18 år eller äldre. Du förbinder dig att inte sälja vidare eller leverera dessa produkter till någon som du tror kan vara yngre än 18 år.

Att tillhandahålla falsk information i detta avseende kan utgöra ett brott och påverkar allvarligt dina rättigheter enligt dessa Villkor. Dessutom förbehåller vi oss rätten att annullera alla beställningar som vi anser strida mot dessa villkor.

Varor och produkter

Genom att göra ett köp av en vara, produkt eller tjänst från ChemicalFrog samtycker du till att dessa köp endast ska användas för forskningsändamål. Dessa inkluderar användningar såsom primär reagenstestning, GC/MS-referenser, in vitro-receptorbindningsanalyser och liknande eller relaterade ändamål. Dessutom samtycker du till att endast utföra denna forskning i korrekt utrustade anläggningar som har korrekta säkerhetsrutiner och utrustning på plats.

Du samtycker till att göra en fullständig riskbedömning av alla produkter som säljs till dig av ChemicalFrog, och att bedöma din avsedda användning på ett liknande sätt. Du samtycker till att inte vidta eller tillåta att åtgärder vidtas som kan ha en ökad risk för skada eller skada på någon person, personer eller egendom.

Diskalimer

Genom att gå in på ChemicalFrogs webbplats eller genom att köpa varor eller tjänster från ChemicalFrog godkänner du följande villkor:

 1. Denna webbplats kan endast nås av personer som är 18 år eller äldre.
 2. ChemicalFrog skapades inte i syfte att, eller stödjer den på något sätt, användning av illegala kemikalier eller användning av kemikalier på olagliga sätt.
 3. ChemicalFrog är inte på något sätt ansvarig för handlingar av personer som kan ha köpt kemikalier från denna webbplats, eller som kan vara i besittning av kemikalier som kommer från denna webbplats.
 4. All information som tillhandahålls av denna webbplats är inkluderad för utbildningsändamål, vetenskapliga eller historiska undersökningar och tillhandahålls på en ganska informell nivå.
 5. Den här webbplatsen tolererar inte uppmuntran till eller främjar användningen av illegala ämnen eller illegal användning av kontrollerade eller andra ämnen.
 6. ChemicalFrog insisterar på att det är ditt ansvar att se till att alla produkter du beställer är lagliga, tillåtna och godkända för import och användning i ditt hemland eller mottagningsland. All laglighet eller policyinformation som tillhandahålls på den här webbplatsen ska betraktas som informell och ska inte litas på juridiskt. Det utgör inte råd på något sätt.
 7. Alla kunder hos ChemicalFrog åtar sig att undersöka, känna till och förstå lagarna och policyerna i deras land, delstat och hemort samt orderkvitto innan de gör någon form av köp från ChemicalFrog.
 8. ChemicalFrog tar inget som helst ansvar för kunder som bryter mot lagarna i deras jurisdiktioner, medvetet eller omedvetet.
 9. Alla produkter och tjänster görs tillgängliga endast för forskningsändamål såsom primär reagenstestning, GC/MS-referenser, in vitro-receptorbindningsanalyser och liknande eller relaterade ändamål.
 10. Genom att gå in på denna sida, göra ett köp från ChemicalFrog eller interagera med företaget på något annat sätt, samtycker du till att hålla ChemicalFrog fullständigt skadeslös mot åtal. Dessutom accepterar du fullt juridiskt ansvar som importör av dessa varor eller produkter.
 11. Du samtycker till att göra en fullständig riskbedömning av alla produkter som säljs till dig av ChemicalFrog, och att bedöma din avsedda användning på ett liknande sätt.
 12. Du samtycker till att inte vidta eller tillåta att åtgärder vidtas som kan ha en ökad risk för skada eller skada på någon person, personer eller egendom.
 13. Du samtycker till att endast utföra denna forskning i korrekt utrustade anläggningar som har korrekta och tillräckliga säkerhetsprocedurer och utrustning.
 14. Du samtycker och förklarar att du antingen är kemistudent eller principen eller representanten för en forsknings- eller kemiinstitution eller anläggning. Du förstår att vi inte tillhandahåller individer eller organisationer som inte passar in på dessa beskrivningar.
 15. Alla listad information inklusive priser är komma att ändras at när som helstvår diskretion, och utan förvarning.

ChemicalFrog förbehåller sig rätten att ändra någon eller alla av dessa villkor när som helst, utan att meddela dig eller någon annan kund eller enhet. Genom att göra en beställningsblankett ChemicalFrog accepterar du alla dessa villkor och accepterar fullt ansvar för eventuella intrång eller överträdelser av dem av dig själv, din organisation, dina anställda eller dina egna kunder