Odredbe i uslovi za ChemicalFrog

Pravljenjem porudžbine sa ChemicalFrog-om automatski prihvatate ovde navedene odredbe i uslove. Trebalo bi da pažljivo pročitate ove informacije pre kupovine. Uslovi i odredbe sa kojima se slažete su sledeći:

Старосна ограничења

Morate potvrditi da ste osoba opisana u Imenu i adresi za isporuku i da imate 18 godina ili više. Obavezujete se da nećete preprodavati ili isporučivati ​​ove proizvode nikome za koga verujete da može imati manje od 18 godina.

Pružanje lažnih informacija u ovom pogledu može predstavljati prekršaj i ozbiljno uticati na vaša prava prema ovim Uputstvima i uslovima. Pored toga, zadržavamo pravo da otkažemo sve porudžbine za koje smatramo da krše ove uslove.

Roba i proizvodi

Kupovinom robe, proizvoda ili usluge od ChemicalFrog-a, saglasni ste da se te kupovine koriste samo u istraživačke svrhe. Ovo uključuje upotrebe kao što su testiranje primarnog reagensa, GC/MS referenciranje, in vitro testovi vezivanja receptora i slične ili srodne svrhe. Pored toga, saglasni ste da ovo istraživanje sprovodite samo u propisno opremljenim objektima koji imaju odgovarajuće bezbednosne procedure i opremu.

Saglasni ste da ćete preduzeti potpunu procenu rizika od bilo kog proizvoda koji vam je prodao ChemicalFrog i da procenite vašu nameravanu upotrebu na sličan način. Saglasni ste da nećete preduzeti ili dozvoliti da se preduzmu bilo kakve radnje koje bi mogle imati povećan rizik od štete ili povrede bilo koje osobe, osoba ili imovine.

Дисцалимер

Pristupanjem veb lokaciji ChemicalFrog ili kupovinom robe ili usluga od ChemicalFrog-a, prihvatate sledeće uslove:

 1. Ovom sajtu mogu pristupiti samo ljudi koji imaju 18 godina ili više.
 2. ChemicalFrog nije kreiran u svrhu, ili podržava na bilo koji način, upotrebu ilegalnih hemikalija ili upotrebu hemikalija na nezakonit način.
 3. ChemicalFrog ni na koji način nije odgovoran za radnje osoba koje su možda kupile hemikalije sa ove veb stranice, ili koje možda poseduju hemikalije koje potiču sa ove veb stranice.
 4. Sve informacije koje pruža ova veb stranica uključene su u svrhu obrazovnog, naučnog ili istorijskog istraživanja i pružaju se na čisto neformalnom nivou.
 5. Ovaj sajt ne odobrava podsticanje ili promociju upotrebe ilegalnih supstanci ili ilegalne upotrebe kontrolisanih ili drugih supstanci.
 6. ChemicalFrog insistira da je vaša odgovornost da osigurate da su svi proizvodi koje naručite legalni, dozvoljeni i ovlašćeni za uvoz i upotrebu u vašoj zemlji prebivališta ili zemlje prijema. Sve informacije o zakonitosti ili politici koje se nalaze na ovom sajtu smatraju se neformalnim i na njih se ne treba zakonski oslanjati. To ni na koji način ne predstavlja savet.
 7. Svi kupci ChemicalFrog-a se obavezuju da istraže, poznaju i razumeju zakone i politike svoje zemlje, države i mesta stanovanja i priznanicu narudžbine pre bilo kakve kupovine od ChemicalFrog-a.
 8. ChemicalFrog ne snosi nikakvu odgovornost za kupce koji krše zakone svoje nadležnosti, svesno ili nesvesno.
 9. Svi proizvodi i usluge su dostupni isključivo za potrebe istraživanja kao što su testiranje primarnih reagensa, GC/MS referenca, in vitro testovi vezivanja receptora i slične ili srodne svrhe.
 10. Pristupanjem ovom sajtu, kupovinom od ChemicalFrog-a ili interakcijom sa kompanijom na bilo koji drugi način, saglasni ste da ćete u potpunosti obeštetiti ChemicalFrog od krivičnog gonjenja. Štaviše, prihvatate punu pravnu odgovornost kao uvoznik ove robe ili proizvoda.
 11. Saglasni ste da ćete preduzeti potpunu procenu rizika od bilo kog proizvoda koji vam je prodao ChemicalFrog i da procenite vašu nameravanu upotrebu na sličan način.
 12. Saglasni ste da nećete preduzeti ili dozvoliti da se preduzmu bilo kakve radnje koje bi mogle imati povećan rizik od štete ili povrede bilo koje osobe, osoba ili imovine.
 13. Saglasni ste da ovo istraživanje sprovodite samo u propisno opremljenim objektima koji imaju odgovarajuće i dovoljne bezbednosne procedure i opremu.
 14. Saglasni ste i izjavljujete da ste ili student hemije ili direktor ili predstavnik istraživačke ili hemijske institucije ili ustanove. Razumete da mi ne isporučujemo pojedince ili organizacije koji ne odgovaraju tim opisima.
 15. Све navedene informacije uključujući cene su подложни промени at било кадау наш diskrecija, i без обавештења.

ChemicalFrog zadržava pravo da promeni bilo koje ili sve ove odredbe i uslove u bilo kom trenutku, bez obaveštenja vama ili bilo kom drugom kupcu ili entitetu. Pravljenjem formulara za narudžbu ChemicalFrog, prihvatate sve ove uslove i odredbe i prihvatate punu odgovornost za njihovo kršenje ili kršenje od strane vas, vaše organizacije, vaših zaposlenih ili sopstvenih kupaca